Projekty 4. třídy

Jak Čtyřka na vodě během roku opravdu nezahálela aneb naše projektové vyučování ve 4. třídě

 

Svatý Václav - jednodenní miniprojekt o patronovi české země při příležitosti státního svátku

Za zábavou a poučením

Rozsáhlý projekt zaměřený na čtenářství se promítal dílčími projekty do většiny předmětů

Poznávali jsme literární žánry

Seznamovali jsme se s knihou jako uměleckým dílem

Navštívili jsme městskou knihovnu

Zaváděli jsme MČ

Kalendář  - podíleli jsme se na tvorbě školního kalendáře na rok 2022; Naše téma: Pololetní ples

Halloween nebo dušičky

Projekt dvoudenní při příležitosti Památky zesnulých

Srovnávali jsme tradice u nás a v jiných zemích, různá pojetí

 

Mikuláš  - Jednodenní miniprojekt o SV. Mikuláši

Vítejte ve společnosti - Zkrácená verze projektu z SV realizovaná v rámci distanční výuky

Vánoční projekt - Jednodenní projekt spojený s vánočními svátky a tradicemi

Bylo nebylo  - Vlastivědný několikadenní projekt zaměřený na pověsti z naší historie

4 obři  - Přírodovědný  dlouhodobý projekt

Velikonoční miniprojekt - Jednodenní projekt s aktivitami spojenými s velikonočními svátky

We live in the ZOO

Celodenní výuka vedená v anglickém jazyce

Opakování a rozšíření tématických okruhů: Wild animals a Alphabet

Kamarád

Jednodenní projekt realizovaný ve spojení s MDD

Řešili jsme zejména otázky týkající se fungování dítěte jako člena skupiny

 

Krom těchto projektů jsme se v průběhu celého šk. roku snažili zavádět prvky formativního hodnocení, učili jsme se pracovat se zpětnou vazbou k prováděným činnostem, hodnotit svůj výkon apod.

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie