Slavnostní zápis

      Zápis do ZŠ Rokytnice v O.h.

      V úterý 10. 4. 2018 se konal slavnostní zápis dětí, které nastoupí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2018/19. V letošním roce je celou akcí provázely veverky. Žáci z pěveckého sboru s paní vychovatelkou Toncrovou budoucím prvňáčkům a jejich rodičům zazpíval a taneční kroužek vedený paní vychovatelkou Vyvlečkovou jim zatančil. Potom si děti prohlédly veverkami vyzdobenou školu. Rodiče se mezitím dozvěděli několik důležitých informací o přípravě jejich dítěte na vstup do školy. Poté i budoucí žáci předvedli svoje znalosti a schopnosti v kreslení, přednesu básniček a dalších dovednostech.Na památku si za svoje výkony budoucí prvňáci odnesli upomínkové listy a několik dárků.

     K zápisu se dostavilo 17 dětí, patnáct z Rokytnice a po jednom chlapci z Říček a Bartošovic. Pro jednoho žáka žádají jeho rodiče odložení školní docházky. V příštím školním roce by tedy mělo nastoupit do prvního ročníku 16 žáků.

                                                                                                          Zdeněk Dušek

                                                                                                                 

 

 

K 1.1.2012 byl novelizován školský zákon, § 183 odst. 2, který stanovuje toto:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

Výsledky zápisu žáků do ZŠ Rokytnice v O.h. ze dne 10.4.2018

     

žák  č.j.

výsledek řízení o přijetí

 

ZŠ ROK 17/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 18/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 19/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 20/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 21/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 22/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 23/2018

přijat s odkladem PŠD

 

ZŠ ROK 24/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 25/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 26/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 27/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 28/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 29/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 30/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 31/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 32/2018

přijat/-a

 

ZŠ ROK 33/2018

přijat/-a

 

 

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie