Spolupráce s polskou školou

Již třináct let spolupracuje rokytnická základní škola s polskou školou ve Wilkanowie. Také letos v červnu se s blížícím koncem školního roku zintenzivnilo setkávání žáků obou škol. Z naší strany byla do spolupráce zapojena devátá třída. V pondělí 11. 6. 2018 do Rokytnice zavítala skupina polských žáků, kteří si nejprve prohlédli školu. Poté se společně s našimi žáky vydali na prohlídku našeho města. Děti byly rozděleny do deseti skupin a po cestě plnily různé úkoly. Odpoledním programem byla pro polské žáky návštěva Muzea Orlických hor.

V pátek 15. 6. se žáci obou škol vydali společně na výlet do našeho hlavního města, kde navštívili především jeho historické památky.

Spolupráce byla zakončena naším zájezdem do Wilkanova a lázní Dlugopole. Ve Wilkanově jsme si prohlédli nejprve školu a pak jsme se vydali na exkurzi do místního kostela. V další části zájezdu jsme navštívili lázeňský park v Dlugopolu, kde jsme také ochutnali minerální vodu. V místním „tábořišti“ proběhla soutěž v poznávání stromů a obilovin. V úplném závěru proběhl mezinárodní zápas v „pilke siatkowe“. Při této akci samozřejmě vůbec nešlo o výsledky soutěží. Účelem těchto setkání bylo to, aby se děti pobavily, poznaly život a místa v blízkém zahraničí. V neposlední řadě si také vyzkoušely si své jazykové dovednosti.

Z.Dušek

 

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie