Vydávání vysvědčení

Letos bude konec školního roku organizován v jiném režimu než v předcházejících letech. Žáci 1. – 8. ročníku dostanou vysvědčení ve svých třídách v úterý 30. 6. 2020 od 8:00. Pro žáky devátého ročníku bude připraveno slavnostní předání již v pátek 26. 6. v 16:00. Tato akce proběhne v aule za hygienických podmínek platných v době konání akce a v souladu s Mimořádným opatřením MŠMT Č. j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. 6. 2020.

Docházka, která probíhá od 25.5. 2020 pro I.stupeň a 8. 6. 2020 pro II. st. probíhá v nezměněné podobě.

 

 

Některá důležitá ustanovení Mimořádného opatření:

 III. nařizuje se, aby

1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění* (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,

2. jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,   (platí především pro účastníky slavnostního předávání v pátek 26.6.)

* jedná se pouze o žáky, kteří nechodili do školy v od 25. 5. (I.st.) resp. 8. 6. (II. st.) – Ti, kteří do školy chodili, již toto prohlášení odevzdali.

Vzor prohlášení je možno stáhnout v článku Informace k průběhu výuky na našich webových stránkách.

 

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie