Výsledky zápisu

       V úterý 2. 4. 2019 se konal slavnostní zápis dětí, které nastoupí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2019/20. Slavnostní zápis byl zahájen v aule školy. Po přivítání a krátkém programu se děti vydaly na prohlídku školy. Rodiče se mezitím dozvěděli několik důležitých informací o přípravě jejich dítěte na vstup do školy. Poté budoucí žáci předvedli svoje znalosti a schopnosti při samotném zápisu. Na památku si za svoje výkony budoucí prvňáci odnesli upomínkové listy a několik dárků.

     K zápisu se dostavilo 29 dětí, pro osm z nich žádají jejich rodiče odložení školní docházky. Do první třídy nastoupí po odkladu ještě jeden žák, školní docházku v naší škole tedy pravděpodobně zahájí ve školním roce 2019/20 dvacet dva žáků.

                                                                                 

K 1.1.2012 byl novelizován školský zákon, § 183 odst. 2, který stanovuje toto:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Do školy k zahájení PŠD ve školním roce 2019/20 byli přijati žáci s těmito reg. č.

ZŠ ROK 31/2019           přijat/a              

ZŠ ROK 32/2019           přijat/a

ZŠ ROK 33/2019           přijat/a

ZŠ ROK 34/2019           přijat/a

ZŠ ROK 35/2019           přijat/a

ZŠ ROK 36/2019           přijat/a

ZŠ ROK 37/2019           přijat/a

ZŠ ROK 38/2019           přijat/a

ZŠ ROK 39/2019           přijat/a

ZŠ ROK 40/2019           přijat/a

ZŠ ROK 41/2019           přijat/a 

ZŠ ROK 42/2019           přijat/a

ZŠ ROK 43/2019           přijat/a

ZŠ ROK 44/2019           přijat/a 

ZŠ ROK 45/2019           přijat/a

ZŠ ROK 46/2019           přijat/a

ZŠ ROK 47/2019           přijat/a 

ZŠ ROK 48/2019           přijat/a 

ZŠ ROK 49/2019           přijat/a

ZŠ ROK 50/2019           přijat/a 

ZŠ ROK 51/2019           přijat/a

ZŠ ROK 53/2019           přijat/a

 

 

Datum zveřejnění 9. 4. 2019

 

 

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie