Výstava ptactva

7. třída na výstavě ptactva v Rychnově n. Kn.

Žáci 7. třídy navštívili 11. 4. stálou expozici Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. V památníku Karla Plachetky, který svou ornitologickou sbírku věnoval městu Rychnov, viděli přes 700 preparovaných exemplářů různých druhů ptáků. Mohli si zde například prohlédnout druhy, které se již na území dnešních Orlických hor nevyskytují a jsou považovány za vymizelé (tetřívek obecný, mandelík hajní nebo sova pálená).

                                                                                                                                         M. Říhová

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie