Za poznáním do Sýpky

V letošním školním roce jsme byli v Sýpce už potřetí. Cestujeme časem a k tomu se bádání v muzeu hodí. Tentokrát jsme plnili úkoly paní Kuny. Ty byly více zaměřené na přírodu, my jsme však pátrali dál. Měli jsme najít včelí úl, ale mnoho z nás hledalo úl současné podoby. Nakonec jsme ho objevili. Je to úl vyřezávaný z kmene stromu.

Z jaké doby je úl v Sýpce jsme zatím nezjistili, ale už víme, že:

* původním domovem včel jsou dutiny stromů, i dnes můžeme v lese najít stromy, v kterých se usídlily včely. Když lidé objevili med, začali včelám jejich dutiny ve stromech vylupovat, vybírali jim celé plásty s medem. Vznikli tak první včelaři, kterým se říkalo brťníci. Nejdříve vybírali včelstva ve stromě v lese, později si kus stromu uřezali a odnesli ho ke svému obydlí
* již Praotec Čech, když obzíral novou zemi z Řípu, si pochvaloval, že je i na včely bohatá

* v 11. a 12. století se hojně vyvážely z Čech do okolních zemí med, vosk a medovina

* ve středověku byli včelaři ve velké vážnosti, měli vlastní cechy a spolky

* v 18. století vymyslel Švýcarslý chovatel systém rámkových úlů, v polovině 19. stol. byl v Americe sestaven systém nástavkových úlů

Školáci ze školní družiny

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie