Zápis 2022

  Zápis do ZŠ Rokytnice v O.h.

      V úterý 12. 4. 2022 se konal slavnostní zápis dětí, které nastoupí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2022/23. V letošním roce je celou akcí provázeli zajíci. Žáci z pěveckého sboru s paní vychovatelkou Toncrovou budoucím prvňáčkům a jejich rodičům zazpívali a taneční kroužek vedený paní vychovatelkou Vyvlečkovou jim zatančil. Potom si děti prohlédly vyzdobenou školu. Rodiče se mezitím dozvěděli několik důležitých informací o přípravě jejich dítěte na vstup do školy. Poté i budoucí žáci předvedli svoje znalosti a schopnosti v kreslení, přednesu básniček a dalších dovednostech. Na památku si za svoje výkony budoucí prvňáci odnesli upomínkové listy a několik dárků.
     K zápisu se dostavilo 20 dětí. Pro čtyři z nich žádají rodiče odložení školní docházky. V příštím školním roce by tedy mělo nastoupit do prvního ročníku 16 žáků. Tento počet by se mohl ještě navýšit o děti z Ukrajiny, pro které je zápis připraven na úterý 7. června.

                                                                                                          Zdeněk Dušek

 

Zveřejnění podle  § 183 odst. 2,Školského zákona:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Výsledky zápisu

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie