zápis

Zápis do prvního ročníku škol. r. 2021/22

Zápis ke  školní docházce je povinný pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Z důvodu mimořádné situace proběhne letos zápis dětí do prvního ročníku stejně jako v loňském roce elektronickou formou bez přímé účasti dětí ve škole.

Žádáme rodiče, kteří chtějí zapsat své děti do naší školy, aby postupovali podle níže uvedeného postupu. Stahování přihlášek bude možno provádět v období od 1. 4. do 25. 4. 2021. Týká se to i rodičů, kteří v loňském roce žádali o odklad školní docházky. Rodiče, kteří chtějí žádat o odklad PŠD se musí zaregistrovat také, k přihlášce musí doložit doporučení lékaře a doporučení PPP nebo SPC.  

POSTUP

1. Přihlaste se na tuto webovou stránku:     

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsrokytnice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3427

2. Vyplňte přihlášku (registraci) a odešlete ji. Na zadanou emailovou adresu obdržíte zprávu, kde budete vyzváni ke stažení žádosti.

3. Žádost vyplňte, podepište a doručte do školy.

Podepsanou žádost je nutno doručit do školy nejpozději do 30. 4. 2021.

Možné způsoby doručení do školy:

1. Žádost můžete elektronicky podepsat a odeslat emailem na: reditel@zs.rokytnice.cz

2. Žádost můžete vytisknout, podepsat a poslat poštou na adresu: Základní škola, Školní 232, 517 61 Rokytnice v O. h. 

3. Žádost můžete vytisknout, podepsat a doručit do školy.
Způsob a termín předání žádosti ve škole si můžete domluvit i telefonicky (603 879 344).

Pokud byste měli s výše uvedeným postupem nebo doručením žádosti do školy potíže, můžete problém konzultovat na tel. č. 603 464 804 nebo 603 879 344 (popř. emailem na reditel@zs.rokytnice.cz).

Vážení rodiče, administrativy spojené se zápisem se neobávejte. Důležité je zaregistrovat se na výše uvedených stránkách, popř. dát škole na vědomí svůj zájem o zapsání Vašeho dítěte do naší školy jiným způsobem. Tím získáme vzájemné kontakty a zápis můžeme "doladit" společně.

Víme, že v  běžných podmínkách je zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, ale letos bylo třeba připravit zápis v distanční podobě. Pokud na konci školního roku bude z epidemického hlediska situace příznivější, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně.

Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těšíme v lepších časech.

 

Zdeněk Dušek

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie