Školáci a Tři králové

Hned po Vánocích míváme ve školní družině napilno. Blíží se svátek Tří králů. Opakujeme písničku, vyrábíme korunky, žehlíme pláště a tak trochu se i pereme o to, kdo z nás bude Kašpar, Melichar nebo Baltazar, co zpívá sólo vzadu. A tak se stalo, že 4. ledna vyrazilo do ulic města hned šest králů. Tři z jednoho oddělení ŠD a tři z druhého. Došli jsme si do kostela pro požehnání, abychom ho potom mohli předávat dál. V pátek 6.1. se vypravila skupinka králů s početnou družinou za malými dětmi do školky. V sobotu dopoledne obcházely město tři skupiny, odpoledne se vydali králové přes Prostřední Rokytnici na Panské Pole. V neděli dopoledne obcházely příbytky v centru města další dvě skupiny králů.

... a v úterý jsme počítali! Jak jsme byli šikovní a Vy štědří!

My, školní žáčci, i absolventi, jsme vybrali do kasiček krásnou částku! 30950,- Kč.

Rokytnice v O.h. celkem, i s tou naší částkou 39797,- Kč.       

Výtěžek bude použit např. na:

* činnost Stacionáře Sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním postižením a kombinovaným postižením

* pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s postiženým dítětem

* vybavení chráněného bydlení v Neratově

* realizaci humanitárních projektů v zahraničí – v Indii a Hondurasu

* na odstraňování následků povodní, požárů apod.

 

Děkujeme!

K + M + B  2017

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie