Školní družina

Školní družina je součástí základní školy. Pro svoji činnost využívá prostory areálu školy – dvě herny, aulu, atrium, sportovní halu a přilehlá venkovní sportoviště, počítačovou a multimediální učebnu, učebnu hudební výchovy, učebnu s interaktivní tabulí, kuchyňku, keramickou dílnu, saunu. Obě herny jsou vybaveny novým nábytkem. Průběžně se vybavují novými stolními hrami, stavebnicemi a pomůckami.

CÍLE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • rozvíjet schopnost dětí smysluplně naplňovat svůj volný čas
  • respektovat dítě jako osobnost, rozvíjet jeho zájmy v individuálních činnostech a v kolektivu
  • podporovat dítě při hledání svého místa mezi vrstevníky
  • posilovat vnímání krásy svého životního prostředí, vnímání kultury a umění
  • rozvíjet praktické dovednosti dítěte v různých činnostech
  • podporovat tvůrčí atmosféru, vést děti k pocitu uspokojení z vykonané práce
  • rozvíjet schopnost kamarádství, vést děti ke komunikaci a práci v týmu

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie
npo
eu-nextgeneration