Sportovní klub

Školní sportovní klub při Základní škole Rokytnice v Orlických horách organizuje zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na základní škole, podněcuje k rozvoji tělovýchovných a sportovních činností dětí a mládeže v době mimo vyučování a vytváří pro ně potřebné podmínky

Sportovní kroužky každý rok jsou voleny dle zájmu žáků. Aktivně se účastníme  sportovních celorepublikových soutěží pořádaných AŠSK ČR i ostatními pořadateli. 

Od roku 2016 jsme zařazeni do projektu Centra sportu AŠSK s finanční podporou na roky 2016 - 2018.


Informace z AŠSK

 


Časopis DO TOHO!

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie
npo
eu-nextgeneration