Šablony pro ZŠ

Obecně je cílem tohoto projektu podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Naše škola se zaměřila především na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. V průběhu projektu bude vytvořeno 13 doučovacích skupin. Zřízeny jsou také kluby zábavné logiky a deskových her. Další prioritou je profesní růst pedagogů. Nejvýrazněji je podpořeno vzdělávání v oblasti mentoringu a vzdělávání v oblasti inkluze. Také budou realizována vzájemná setkání pedagogů a bude podpořeno i setkávání s rodiči.

Šablony jsou ve škole realizovány od 1. 2 2017. Předpokládané ukončení projektu je 31. 1. 2019.

 

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie
npo
eu-nextgeneration