Tříkrálová sbírka 2019

Začali jste s námi nový rok dobrým skutkem! Na charitní pomoc putuje z Rokytnice v O. h. 37882,- Kč. Děkujeme!

I letos se v Rokytnici v Orlických horách ujali rolí koledníků děti a absolventi naší školy.  V pátek jste mohli potkat průvod Tří králů ve městě, o víkendu vás navštívili tříkráloví koledníci s novoročním přáním doma.  Celkem se v rolích králů vystřídalo 30 dětí. Děkujeme, že jste přispěli do kasiček na pomoc nemocným a potřebným, o které Charity pečují. L. Hamáčková

 

My tři králové jdeme k vám,

štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta

my jsme k vám přišli z daleka...

 

K + M + B 2019

 

 

Ještě jednou děkujeme za vlídná přijetí.

Děkuji i dobrovolníkům, vedoucím skupinek, Lucce a Liborovi Toncrovým, Aleně Syrové a panu starostovi Petru Hudouskovi. L. Hamáčková

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie