Tuláci na Sněžce

V pátek 17.5.2019 jsme vyjeli na víkendový pobyt do Krkonoš.

S kým? S Tuláky přídodou, kroužkem ŠSK při naší škole.

Zvolený dopravní prostředek? VLAK. Kolik přestupů? Hodně, celkem 5.

Kde jste se ubytovali? Na SEVERU, ve Středisku ekologické výchovy v Horním Maršově.

Jaký byl plán? Celodenní výlet do hor s cílem v Herní krajině Pecka na Portáškách.

V případě dobrého počasí Růžová hora - Sněžka - Růžohorky - Portášky, při horším počasí Pomezní Boudy - Horní Malá Úpa - Portášky.

Co vyhrálo? Výstup na naši nejvyšší horu - 1603 metrů n. m. - na Sněžku!

Jak to bylo? Ráno jsme jeli linkovým autobusem do Pece pod Sněžkou. Cestu k dolní stanici lanovky nám zpříjemnila naučná stezka, na které jsme mohli plnit různé mechanické úkoly.

Jeli jste lanovkou? Ano, z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Dál už jsme šli pěšky.

Co bylo nahoře? Vítr, krásný výhled, spousta lidí, sníh, poštovna, kaple, mohyla,zima, ...

Výhled kam? Třeba až k nám... do Orlických hor, do Polska, do Obřího dolu, na Luční boudu, k Pomezním boudám a na Horní Malou Úpu, kam jsme chtěli jít v případě horšího počasí.

Kudy zpět? Po stejné cestě. Na Růžovou horu, tam odpočinek, a na Portášky ... na oběd a do Herní krajiny Pecka.

Kolik km jste ušli? Ušli jsme asi 11 km. Nejprudší bylo stoupání nad Růžovohorským sedlem. A nejhorší sestup po sjezdovce z Portášek k Velké Úpě.

Pec pod Sněžkou 759 m n. m. - dolní stanice lanovky 831 m n. m. - Růžová hora 1331 m n. m. - Sněžka 1603 m n. m. - Portášky 1049 m n. m. - Velká Úpa 697 m n. m.

Pro zajímavost: Horní Maršov 566 m n. m., ZŠ Rokytnice v O. h. 576 m n. m.