Zpráva o činnosti klubu za rok 2022

Školní sportovní klub při ZŠ Rokytnice v Orlických horách v roce 2022

V březnu loňského roku se činnost Školního sportovního klubu při ZŠ Rokytnice v Orlických horách po dvou letech epidemických opatření vrátila do běžné aktivity kroužků, soutěží a akcí. Již na začátku roku 2022 jsme využili možnosti lyžování. Všichni žáci II. stupně si zopakovali lyžařské dovednosti na svahu v Rokytnici nebo v Říčkách. Od března začaly všechny kroužky klubu fungovat až do konce června. Od září 2022 mají žáci opět pravidelně každý týden možnost z výběru 12 kroužků. Po dvou letech opatření a absence sportu je o ně velký zájem. V novém školním roce registrujeme přes 100 členů klubu. A co jsme vlastně od března 2022 mimo pravidelných kroužků stihli za soutěže: fotbalové turnaje pro první a druhý stupeň, florbalovou Horskou miniligu, florbalové okresní turnaje, prázdninový kemp ŠSK, golfové turnaje pro školy, víkendové turistické výlety, turnaje ve stolním tenise (školní turnaj, okresní turnaj). Jsme velice rádi za zájem dětí o sport a sportovní aktivity a budeme v tom i v letošním roce pokračovat.

Veškeré podrobnosti o termínech kroužků, výsledcích ze soutěží, zprávy z výletů a akcí pravidelně aktualizujeme na stránkách školy.

Na závěr bych rád poděkoval za odvedenou práci vedoucím kroužků, za spolupráci s místními kluby a za finanční podporu Městu Rokytnice v Orlických horách, které našemu klubu pravidelně přispívá z rozpočtu města na činnost.

Mgr. Miroslav Rücker

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie