100 let republiky ve 3. třídě

Třetí třída se připojila k celorepublikovým oslavám 100 let naší vlasti. Nejen, že si v průběhu měsíce října postupně rozšiřovala znalosti o státních symbolech a našem prvním prezidentovi, ale žáci si zahráli na konstruktéry a techniky, když vymýšleli nové pomůcky naší budoucnosti. Na chvíli z nich byli i spisovatelé, kteří popisovali sami sebe za 5O let. Kým budou, až bude republika slavit 150let? Úžasná díla vznikla, když tvořili přáníčka. Žádnou válku, čistou a hezkou přírodu si přejeme téměř všichni.  
Naše práce vyvrcholila v pátek. To děti vyrazili do ulic Rokytnice, aby položili pár otázek veřejnosti. Z počátku byla první oslovení cizích lidí nejistá, ale podruhé či potřetí se ze třeťáků pomalu stávali zkušení novináři. Za dvě hodiny oslovili 49 lidí. 9 z nich odpovídat nechtělo nebo z časových důvodů nemohlo. Z dalších 40 oslovených byli 3, kteří na všechny otázky odpověděli správně a další 3 lidé chybovali pouze jednou. A co vy? Dokázali by jste odpovědět na otázky: Ve kterém roce zemřel T.G.Masaryk?  Kolik měl dětí? Nebo jaké barvy měla naše první československá vlajka?...:)

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie