Výchovný poradce

Informace k výchovnému poradenství:


 

Dokumenty výchovného poradenství:


 

Školní poradenské pracoviště:

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zabezpečuje poskytování bezplatných poradenských služeb žákům naší školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.

Mgr. Blanka Koďousková - výchovná poradkyně (blanka.kodouskova@zsrok.cz)

Mgr. Věra Říhová - učitelka PSPP (vera.rihova@zsrok.cz)

Nabídka poskytovaných služeb:

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

- spolupráce a komunikace s PPP, SPC či SVP

- prevence školní neúspěšnosti

- podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podpora vzdělávání žáků nadaných

- kariérové poradenství k vhodné volbě povolání

- podpora žáků se vzdělávacími obtížemi a s výchovnými problémy

- včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivců i tříd

- předcházení všem formám rizikového chování žáků (šikana, závislosti, …)

- zajišťování preventivních programů a vyhodnocování jejich účinnosti

- metodická podpora učitelům


 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie
npo
eu-nextgeneration