Metodik prevence - schránka důvěry

Metodička prevence: Mgr. Blanka Koďousková

Kontakt: blanka.kodouskova@zsrok.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě


 

Dokumenty metodičky prevence:

 

Činnost metodičky prevence:

 • sestavuje preventivní program
 • plánuje aktivity zaměřené na prevenci
 • řeší a eviduje rizikové chování na půdě školy
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli a okresní metodičkou prevence a dalšími institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, ...)
 • účastní se setkání metodiků prevence
 • poskytuje materiály ostatním pracovníkům školy a rodičům
 • vyhodnocuje a řeší oznámení ze schránky důvěry
 • provádí evaluaci cílů preventivního programu

   

Online schránka důvěry - Nenech to být

 • Každého z nás občas něco trápí.
 • Klidně se můžeš obrátit i s nějakou připomínkou k okolnímu dění, či podnětem ke změně.
 • Ale také zde můžeš svobodně vyjádřit svůj názor.
 • Anebo by ses nás možná chtěl/a na něco zeptat?

Díky Nenech to být – online schránce důvěry, může žák, rodič, učitel, či provozní zaměstnanec anonymně upozornit na jakýkoliv problém a usnadnit tak škole jeho řešení. 


 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie
npo
eu-nextgeneration