Čarodějnický projekt v 5. třídě

Koncem dubna se v mnoha třídách chystají aktivity spojené s tradicí pálení čarodějnic. V naší třídě jsme si užili Čarodějnický projekt 28.4. 2023.

Do školy jsme přišli v čarodějnických kostýmech a rozdělili jsme se do týmů. V průběhu dne jsme pak plnili různé úkoly. V češtině jsme pracovali s texty o původu tradice pálení čarodějnic – vyhledávali a třídili jsme informace, v pracovním listu nás čekaly i gramatické úkoly. V matematice jsme řešili čarodějnické slovní úlohy, rébus a rýsovali jsme v geometrickém pracovním listu. Projektové vyučování zasahovalo i do angličtiny – pracovali jsme s písní Winnie´s song, naučili jsme se nějaká nová slovíčka a procvičili jsme slovní zásobu z loňska v online pracovních listech. Ve výtvarné výchově jsme už s předstihem ztvárňovali podobizny čarodějnic.

Projekt byl hodně zábavný, ale poslední aktivitu jsme si užili všichni nejvíc – běhali jsme po škole, kde byly rozmístěné kartičky s různými informacemi o čarodějnicích. Zaznamenávali jsme si je do tabulek a v závěru práce jsme je využili ve třídě. Obrázky představovaly několik čarodějnic a ty jsme třídili podle získaných informací z kartiček.

S. Vyvlečka + D. Zapražná + J. Kuchta + pan učitel

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie