DEN ZEMĚ

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

    V letošním školním roce se z naší školy do okresního kola probojovaly v kategorii 8. a 9. tříd Darina Gärtnerová a Nikola Macněva - obě z 8. třídy. Dívky splnily všechny náročné podmínky pro postup do okresní soutěže včetně vypracování samostatného úkolu. Téma letošního ročníku biologické olympiády bylo Detektivem v přírodě.

    Soutěž se konala 20. dubna 2017 v Kostelci n.Orl. za účasti celkem 14 žáků z rychnovského okresu. Hodnotí se vždy nejen test ze znalostí o přírodě, ale i praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní úkol a v neposlední řadě také kvalita vypracování samostatného úkolu. Dívky se umístily na pěkném 7. a 8. místě a patří jim gratulace a poděkování za reprezentaci naší školy. M. Říhová

VÍTÁNÍ BLEDULÍ 2017

     Družstvo žáků 5. třídy ve složení J. Šlesinger, Š Toncr, F. Bukáček a L. Faitová se ve čtvrtek 20. 4. 2017 zúčastnilo akce CHKO Orlické hory Vítání bledulí 2017 v Plasnicích u Deštného v O. h. Soutěžilo se v dovednostních i vědomostních disciplínách věnovaných ochraně přírody. Např. na stanovišti u Rampušákova učně měly děti přijít na to, jak pomoci některým zvířatům a rostlinám. Na programu toho dne byla stížnost strakapouda, že nemá kde hnízdit, a také rosnatky okrouhlolisté, která si postěžovala, jak ji některé rostliny stíní. U sadové víly Štěpánky se i ochutnávalo a k sušeným plodům se přiřazovaly správné názvy stromů. Naše družstvo se umístilo na pěkném 4. místě! Gratulujeme! LH

     „Když už jsme byli tak daleko, nespěchali jsme domů a zastavili se ve Výstavní síni Jarmily Haldové v Sedloňově.  Paní Haldová vyřezává Betlémy, loutky a reliéfy panovníků. Ilustrovala knížky Pohádky Orlických hor, které čteme ve družině v rámci putování s princeznou Kačenkou. Moc se nám líbily postavičky z Babičky. V síni nás zaujaly i staré školní pomůcky na geometrii, tabulka o zpracování lnu a globus. Dále také zmínka o prvních závodech na lyžích a namalovaná pověst o Sedloňově.

     Cestou domů jsme se zastavili v Bartošovicích na Kopečku. Byl to prima den. “Páťáci"

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

     V sobotu 22. 4.2017 se konalo na myslivecké chatě v Rokytnici v O. h. místní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Ve třech kategoriích se utkalo 22 soutěžících z Kroužku mladých přátel myslivosti a ochrany přírody a z Toulek přírodou. Po vyplnění testových otázek a projití praktické poznávací stezky byl pro děti připraven doprovodný program. Venku se střílelo ze vzduchovky a opékaly buřty, vevnitř se malovalo, tiskalo a skládalo. A jak to všechno dopadlo?

     V kategorii A se na 1. místě umístil Jan Šlesinger z naší školy, kategorii B ovládli mladí myslivci z Pěčína – B. Jedličková, J. Žabka a V. Jedličková, v kategorii C se umístil na 1. místě R. Toman (3. tř.), na 2. místě K. Luňáčková (4. tř.), na 3. místě S. Hůlka (1. tř.). Dobře si vedli i ostatní – Š. Toncr, A. Toncrová, K. Kánská, A. Vlačihová, M. Kudrová, Š. Podolský a K. Votroubková. Ve střelbě na terč divočáka obsadil 1. místo O. Fusko ze 6. třídy. GRATULUJEME! LH

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie