Halloween IV.

Dušičky nebo Halloween?

Právě takto se nazývá projekt, který jsme realizovali v naší třídě poslední říjnové dny.

Jeho cílem bylo načerpat informace o obou svátcích, které v následujících dnech v různých částech světa budou lidé slavit. Se získanými poznatky jsme pak dále pracovali a zjišťovali, co mají tyto svátky společného, co je pro ně typické. Zjistili jsme například, že mají společný původ, ale liší se způsobem, jak oslavy probíhají. Porovnávali jsme tradiční umírněnost DUŠIČEK s komerčním pojetím HALLOWEENU.

Jednotlivé části projektu se odehrávaly v hodinách češtiny, matematiky a angličtiny. V básni o Halloweenu jsme trénovali slovní druhy, synonyma a další učivo, učili jsme se vyhledávat informace v textu o HALLOWEENU a o DUŠIČKÁCH a ty následně třídit a zpracovávat, formulovat myšlenky. V angličtině jsme zpívali halloweenskou písničku, osvojovali jsme si slovní zásobu při luštění a v doplňovačkách. V matematice jsme se věnovali počítání tematických úloh a rébusů.

Aktivit by se dalo zařadit ještě mnoho dalších a rozšířit projekt do více předmětů, ale i tak jsme naráželi na velké problémy, např. v práci s textem a ve spolupráci ve skupinách. Máme se tedy v čem zlepšovat a budeme se o to dále pokoušet.

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie