Informace docházka od 8. 6.

Informace pro žáky a rodiče před zahájením výuky 8. 6. 2020

 

Po vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků II. stupně byl stanoven plán konzultací a konzultační hodiny jednotlivých učitelů, který je uveden pod textem.

 

Provozní doba

Konzultace budou probíhat v pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:50. Kvůli dodržování pravidel pro školní stravování budou konzultace pro jednotlivé třídy končit v různých časech.

(viz. Rozpis konzultací).

 

Organizace výuky

Ve škole byly vytvořeny čtyř skupiny.  V devátém ročníku budou probíhat konzultace pouze k třídním záležitostem podle pokynů třídního učitele.

 

Pohyb po škole

Žáci přichází a odchází dle stanoveného harmonogramu, který je nutno dodržovat, aby nedocházelo ke střetávání se žáky z jiných skupin. Po přezutí si žáci vydezinfikují ruce. Přicházejí v rouškách. Ve třídě budou sedět vždy jeden v lavici, roušku si mohou sundat při výuce, ale musí mezi sebou udržovat rozestupy nejméně 1,5 metru. Ve společných prostorech (např. na chodbě či toaletách) by se žáci měli pohybovat v rouškách. Ve školní jídelně budou mít žáci rozestupy také nejméně 1,5 metru a roušku si mohou sundat těsně před jídlem. Chování v jídelně řeší zvláštní pokyn (Pravidla pro poskytování školního stravování). Při pobytu venku si děti mohou roušku sundat, nemělo by však docházet k blízkému kontaktu.

 

S sebou

Nejméně 2 roušky uložené v sáčku, přezůvky, podepsané Čestné prohlášení (nutno hned v pondělí), které rodiče mohou stáhnout z webových stránek školy. Pokud nemají možnost si Čestné prohlášení stáhnout a vytisknout, bude předtištěný tiskopis dispozici v mezidveří hlavního vchodu do školy v pátek 5. 6. od 8:00 do 12:00.

 

Hygienická opatření

V celé budově školy (u vstupu do školy, ve třídách, na chodbě, na toaletách i ve školní jídelně) jsou lahvičky s dezinfekcí, antibakteriální mýdla a papírové ručníky. Ve třídách se bude intenzivně větrat, minimálně 5 minut každou hodinu. Při prvním vstupu do školy v pondělí 8. 6. a dále v případě nutnosti bude dětem měřena teplota bezdotykovým teploměrem. Žádáme rodiče, aby při nachlazení či rýmě nechali své děti doma. Při podezření na onemocnění Covid -19 máme vyhrazenou karanténní místnost.

 

 

 

V Rokytnici v O.h. 4. 6. 2020                                                                                 Mgr. Zdeněk Dušek

                                                                                                                                                ředitel ZŠ

Čestné prohlášení

 

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie