Informace k výuce od 12. dubna 2021

 Základní informace k výuce od 12. 4. 2021

V pondělí 12.4.2021 se částečně obnovuje prezenční výuka na základních školách. Prezenční výuka se týká žáků I. stupně a to formou rotací tříd. Žáci II. stupně mají nadále distanční výuku.

Vážení rodiče, níže uvádíme základní informace k nástupu na prezenční výuku. Samozřejmě pokud budete potřebovat upřesnění nebo doplnění informací, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím DM software nebo telefonicky.

Od pondělí 26.4.2021 - budou v naší ZŠ jiné testy. Přikládáme leták pro seznámení s průběhem testování.

Prezenční výuka:
III., IV. a V. třída - bude mít prezenční výuku od 12. 4. do 16. 4.2021 

I. a II. třída - bude mít prezenční výuku od 19. 4. do 23. 4. 2021

Takto budou třídy I. stupně rotovat do další případné změny nebo úpravy.

Rozvrh:
Prezenční výuka bude probíhat dle aktuálního rozvrhu v DM software (prosíme o pravidelné sledování). Budeme také využívat možnosti pobytu venku v rámci výuky a přestávek (mít vhodné oblečení s ohledem na předpověď počasí).

Roušky: 
Žáci v prezenční výuce musí používat zdravotnickou obličejovou masku (min. 3 vrstvá chirurgická rouška nebo případně respirátor FFP2) po celou dobu výuky (mimo konzumace jídla).

Testování:
Žáci přítomni na prezenční výuce musí být 2x týdně testováni. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek první hodinu popř. při příchodu do školní družiny. Pokud žák přijde jiný den, bude otestovám při svém prvním příchodu do školy. Pro testování naše škola obdržela testy LEPU MEDICAL - leták.
Video testování ve škole - Singclean testy.

Testování se neprovádí:
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě atd. - určitě nás kontaktuje a domluvíme se co postačí pro doložení (kontakt Miroslav Rücker 603879344).

Školní družina:
Po dobu rotační výuky bude otevřena školní družina pro žáky na prezenční výuce. Více informací k provozu družiny bude v DM software (dopis od vychovatelek) dle jednotlivých tříd. V případě dalších dotazů k provozu družiny nás samozřejmě kontaktujte. Upřesňující zpráva pro zaměstnance IZS byla odeslána formou dopisu přes DM software.

Školní jídelna:
Všechny děti mají nárok na dotovaný oběd. Děti na prezenční výuce se stravují ve školní jídelně dle instrukcí učitelů. Bude umožněno zakoupení svačiny systémem take away pro děti na prezenční výuce (od 7.30 do 8.00 hodin). Výdej obědů do jídlonosičů je od 11.00 do 11.40 (žáci na distančním vzdělávání, cizí strávníci).

Ošetřovné:
Nárok na ošetřovné mají pouze rodiče dětí, které jsou na distanční výuce. 

Informace k testování - leták pro rodiče

Informace k testování - leták pro žáky

Podrobné informace web MŠMT

Zpátky do školy - web - informace k testování

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie