Informace ke školnímu roku 2020/2021

Výuka základní školy ZŠ Rokytnice v Orlických horách

Výuku ve školním roce 2020/2021 zahajujeme v plném rozsahu. Při vstupu do školy nepožadujeme od žáků prohlášení o bezinfekčnosti, roušky nejsou povinné, pohyb žáků ve škole bude upraven, aby se minimalizovalo potkávání jednotlivých tříd. Přestávky budou také organizovány po třídách. Ve třídách se bude pravidelně větrat, k dispozici jsou papírové ručníky a dezinfekce, úklid odborných tříd bude prováděn v průběhu dne. Celkově bude zvýšen úklid všech prostor ZŠ. Pro výdej jídel (svačiny, obědy) ve školní jídelně bude stanoven časový harmonogram.  
Vstup rodičů do budovy školy: Pokud doprovázíte své děti, tak pouze před školu. Do školy vstupují děti samostatně. Stejně tak v případě, že děti vyzvedáváte po výuce nebo družině. Pokud je vaše přítomnost ve škole nezbytná, předem si domluvte schůzku s učitelem, vychovatelem nebo zaměstnancem školy.

Osoby s příznaky respiračního onemocnění nesmějí vstupovat do školy.

V případě podezření, že žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění, ho škola izoluje od ostatních žáků, zajistí mu dozor zletilé osoby a kontaktuje zákonného zástupce, který si ho neprodleně vyzvedne.

Škola bude organizovat v prvním pololetí školního roku pouze ty aktivity, které jsou nezbytné pro naplnění ŠVP (samozřejmě s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a semafor MZ a MZV).

Se všemi opatřeními budou všichni žáci seznámeni 1. 9. 2020 svými třídními učiteli.

O všech dalších opatřeních Vás budeme v případě nutnosti informovat prostřednictvím DM software.

Školní družina

Ve školním roce 2020 / 2021 budou pro žáky ZŠ tři oddělení.
I. oddělení – I. třída Lucie Toncrová
II. oddělení – II. třída + III. třída Ludmila Hamáčková
III. oddělení IV. + V. třída Hana Vyvlečková
I. a II. oddělení bude v provozu od 6.30 do 7.45, odpoledne od 11.40 do 16.00
III. oddělení bude v provozu od 13.05 do 15.25
Každé oddělení má vyhrazeno samostatný prostor. Je navýšena četnost úklidu a dezinfekce prostorů oddělení.

Školní jídelna

Prodej stravenek: Z důvodů ochrany žáků před možnou nákazou se mění systém prodeje stravenek od září 2020 do odvolání. Stravenky budou v prodeji vždy poslední tři pracovní dny v měsíci, na měsíc následující, od 14 hodin do 16 hodin. Kancelář bude otevřena také každou středu od 14 do 16 hodin. V ostatní dny bude kancelář ŠJ pro veřejnost uzavřena. Odhlašování obědů pouze telefonicky nebo e-mailem. Vyúčtování proběhne na konci měsíce, při nákupu nových stravenek.

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování:
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, táců a nápojů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Výdej jídla bude rozložen na delší časový úsek, aby se různé skupiny žáků potkávaly co nejméně. Cizí strávníci mají na jídelně vyhrazen prostor ke stravování, kde nebudou sedávat žáci. Výdej obědů je oddělen i časově. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Po každé skupině dětí bude provedena dezinfekce stolů.
Prodej svačinek v jídelně bude probíhat odděleně, aby nedocházelo ke kontaktu žáků prvního a druhého stupně.
Žáci druhého stupně si mohou nakoupit od 7.30 do 7.55 hodin.
Žáci prvního stupně mají vyhrazenou velkou přestávku, tj. 9.40 až 9.55 hodin.

Kroužky

V prvním pololetí chceme realizovat kroužky dle možností s ohledem na doporučení MŠMT. Přihlášky na kroužky odevzdávejte do 15. 9. 2020, případně kontaktujte vedoucí jednotlivých kroužků. Následně se budeme snažit v co nejkratší době zajistit činnost kroužků.

Projekt „Sportuj ve škole“

Měl by být realizován i v letošním školním roce. Informace budou předány žákům navštěvujícím školní družinu.

Sportovní areál pro veřejnost

Provoz sportovního areálu pro veřejnost bude nadále k dispozici za zvýšených hygienických podmínek. Využití sportovišť je možné pouze po předchozím objednání. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu (dezinfekce, používat vyhrazené šatny…). Prostory budou pod zvýšeným úklidem a dezinfekcí (úklid bude prováděn po ukončení činnosti ZŠ). V průběhu měsíce září nebudou ve sportovní hale pořádány sportovní turnaje. Provoz areálu bude v rozsahu PO – PÁ.

Mgr. Miroslav Rűcker

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie