Kraj pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet

V prvním čtvrtletí se žáci 4. – 9. tříd zúčastnili preventivního projektu Kraje pro bezpečný internet, který vznikl na základě spolupráce Policie České republiky a také Asociace krajů České republiky. Cílem této akce je osvětové a vzdělávací působení v oblasti prevence kybernetické bezpečnosti za účelem minimalizace nebezpečí související s užíváním informačních a komunikačních technologií se zaměřením na cílové skupiny zejména žáků základních škol. Ve výuce informatiky jsme se tedy věnovali metodikám, které souvisejí s kyberbezpečností a ochranou osobní identity či bezpečností na sociálních sítích.

Žáci absolvovali e-learningové kurzy, edukativní video spoty a také společné diskuse. Projekt žáci zakončili vědomostním kvízem, kde si získané informace ověřili a byli oceněni pamětním listem.  Studenti se setkávají s novými technologiemi denně a je tedy důležité, aby se s nimi naučili bezpečně i zodpovědně zacházet a rozlišovat jejich nástrahy.

                                                                                                        V. Maršíková a M. Rücker

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie
npo
eu-nextgeneration