Mimořádná opatření

Bezpečnostní rada státu dne 10. 3. 2020 rozhodla takto:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto opatření vyplývá, že až do odvolání, nebudou děti chodit do školy, v provozu nebude ani školní družina a školní jídelna bude vařit pouze pro dospělé. Rodiče obědy dětem nemusí odhlašovat, budou všem odhlášeny automaticky. Finanční vyrovnání budou dohodnuta s vedoucí ŠJ po ukončení mimořádných opatření.

Škola bude s rodiči a žáky komunikovat prostřednictvím zpráv v dmSoftware. Zde budou sdělovány aktuální informace a žákům budou zadávány pokyny pro samostudium.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. Žádost o ošetřovné je možno zajistit ve středu 11. 3. od 9:00 do 11:00 nebo od 16:00 do 17:00 v kanceláři zástupkyně ředitele školy.

V době mimořádných opatření bude uzavřen sportovní areál i pro veřejnost.

Zdeněk Dušek, ředitel ZŠ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie