Poznávání organizmů

POZNÁVÁNÍ ORGANIZMŮ

Dne 26. 5. se žáci 6. třídy zúčastnili okresního kola v poznávání rostlinných a živočišných druhů na Střední zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí.  Úkolem soutěžích je správně určit rodový i druhový název šedesáti položek, které jsou vybrány ze seznamu čítajícího až dvě stě zástupců! Rokytničtí přírodovědci absolvovali tuto akci poprvé a hned úspěšně. Alžběta Toncrová se umístila na 4. místě, Adéla Hocková na 7. místě a Sam Hůlka obsadil 16. místo. Před vyhodnocením soutěže jsme nezaháleli a vydali jsme se na dendrologický průzkum do Zámecké zahrady v Kostelci nad Orlicí, kde jsme obdivovali cizokrajné dřeviny a památný strom jedlovce kanadského. 
Touto cestou bych ráda poděkovala nadějným biologům za svědomitou přípravu a velké nasazení.

V příštím týdnu proběhne krajské kolo, kde bude naši školu reprezentovat Alžběta Toncrová. Přejeme hodně štěstí!

                                                                                                                                                            V. Maršíková

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie