Opatření vlády

.S účinností od 12. 10. 2020 vydala vláda ČR usnesení o přijetí krizových opatření. Z tohoto usnesení vyplývá, že pro žáky I. stupně se režim nemění. Trvá zákaz zpěvu při HV, režim pro sportovní činnosti v TV se nemění.

Tímto usnesením se pro druhý stupeň ZŠ zavádí střídavá výuka. To znamená, že do naší školy dochází prezenčně vždy dvě třídy II. stupně. Další dvě třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.  Přítomnost žáků ve škole stanovuje Rozpis rozdělení výuky

I během distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Bude jim vydáván do jídlonosičů u výdejního okénka ŠJ v době 11:30 – 12:00 hodin.

Dny 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny jako volné dny. Ve středu 28. 10. je státní svátek. Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Děti tedy zůstávají doma celý týden.

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie