Šablony

 Šablony III. pro ZŠ

Na podporu všestranného vzdělávání  zažádala naše škola v uplynulých letech o dotace v rámci Výzev
Šablony I. – III. Celkově získaná částka z těchto dotací  přesáhla v celkovém součtu již dva miliony korun.
V Šablonách I. jsme se zaměřili na podporu vzdělávání žáků. Během projektu probíhalo doučování, byly zřízeny kluby zábavné logiky a deskových her. Další prioritou byl profesní růst pedagogů, kteří se účastnili mnoha vzdělávacích kurzů.

V rámci Výzvy Šablony II. pokračovala škola v obdobných aktivitách. Navíc byla výrazně podpořena výuka prostřednictvím IT. Z poskytnutých finančních prostředků bylo zakoupeno deset nových tabletů a deset notebooků, které byly využívány téměř ve všech předmětech. Také další vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno na dovednosti při práci s počítači. V této šabloně byly podpořeny také projektové dny ve škole i mimo školu. Aktivit v Šablonách II. se v hojné míře účastnila i školní družina.

V současné době probíhají aktivity projektu „Šablony III. pro ZŠ Rokytnice v O.h.“,   který bude probíhat až do června roku 2023.  Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím vzájemného setkávání, sdílení zkušeností pedagogů a tandemové výuky. Budou probíhat čtenářské, badatelské a jazykové kluby. V době po skončení epidemických opatření je umožněno žákům doučování v osmnácti doučovacích skupinách. Významnou součástí projektu je také dvacet projektových dnů. Jedenáct jich bude realizováno ve škole a devět mimo školu.

Na základě žádostí školy podporuje finančně tyto aktivity  MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.                                                                                                        

                                                                                                                                                         Z. Dušek

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie