Sešli jsme se na čekané

V pátek 11.10. 2019 proběhla tradiční akce ve spolupráci s myslivci místního spolku MSOH Rokytnice v O. h.

Před čtvrtou hodinou odpolední jsme se sešli u myslivecké chaty, abychom se rozdělili do skupin. Jeden myslivec a jedno až dvě děti - podle prostoru posedu či kazatelny. Každý se zapsal na určité místo v honitbě, aby pak nenastal zmatek a neplašili jsme si zvěř navzájem.Řekla se pravidla a po čtvrté hodině jsme se všichni rozjeli na čekanou. Po setmění jsme se vrátili k chatě, sdíleli zážitky, počítali kusy viděné zvěře, vzdali hold ulovené lišce. Na závěr jsme si opekli buřty a v osm večer se rozešli domů.

Zúčastnilo se celkem 20 dětí z Kroužku mladých přátel myslivosti a ochrany přírody MSOH Rokytnice v O. h.,, z toho 11 z naší školy a 9 dětí z okolních škol  Doprovod zajistilo 12 myslivců.

Děkujeme všem myslivcům za spolupráci, zvláště pak Luďkovi Skalickému za koordinaci v honitbě. L. Hamáčková

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie