Slavnostní otevření naučné stezky LČR

Ve čtvrtek 11. května 2023 se žáci 3. a 7. třídy zúčastnili slavnostního otevření naučné stezky LČR na Panském Poli. Po úvodních fanfárách a přestřižení pásky se na třech stanovištích ujali žáků lesní pedagogové, aby jim přiblížili hospodaření a život v lese. O zvěři se dozvěděli na stanovišti Myslivost, aktivně se mohli zapojit do měření stromů a dřeva, vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky. Následovala vycházka po informacích a herních prvcích naučné stezky s dalším lesním pedagogem. Zájemci si v mezičase stihli projít miniarboretum v areálu hájovny s paní učitelkou Maršíkovou. Děkujeme zaměstnancům LČR za pozvání a příjemné dopoledne plné zajímavostí ze světa lesníků.

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie