Upřesňující informace

Informace pro žáky a rodiče před zahájením výuky 25. 5. 2020

 

Provozní doba

Provozní doba školy a školní družiny je 8:00 – 16:00 hodin.

Nástupy do školy budou probíhat po jednotlivých skupinách od 8:00 do 8:25. Dopolední výuka bude ukončena mezi 11:30 a 12:20. Provoz ŠD pro žáky 4. a 5. ročníku bude ukončen v 15:00. Vše bude probíhat podle harmonogramu, se kterým byli rodiče žáků jednotlivých skupin seznámeni.

 

Organizace výuky

Bylo vytvořeno šest skupin. První a druhá třída společně vytvoří dvě skupiny (1. skupina 13 žáků,

2. skupina 12 žáků). Početná třetí třída je rozdělena do dvou skupin (7 + 14). Ve čtvrté a páté třídě vznikly dvě skupiny po patnácti žácích.

Organizace výuky, skladba předmětů je v kompetenci vyučujícího dané skupiny. Ve skupinách s více ročníky je obsah učiva projednán oběma vyučujícími daných ročníků.  

Podle metodiky MŠMT nesmí být organizován předmět Tělesná výchova.

 

Pohyb po škole

Žáci přichází do školy dle stanoveného harmonogramu, který je nutno striktně dodržovat, aby nedocházelo ke střetávání se žáky z jiných skupin. Pro dojíždějící žáky lze s vyučujícím projednat výjimku dřívějšího příchodu. Rodiče podle rozhodnutí Ministerstva školství vstupovat se svými dětmi do budovy školy nesmí. Po přezutí si žáci vydezinfikují ruce. Přicházejí v rouškách. Ve třídě budou sedět vždy jeden v lavici, roušku si mohou sundat při výuce, ale musí mezi sebou udržovat rozestupy nejméně 1,5 metru. Ve společných prostorech (např. na chodbě či toaletách) by se žáci měli pohybovat v rouškách. Ve školní jídelně budou mít žáci rozestupy také nejméně 1,5 metru a roušku si mohou sundat těsně před jídlem. Chování v jídelně řeší zvláštní pokyn (Pravidla pro poskytování školního stravování). Při pobytu venku si děti mohou roušku sundat, nemělo by však docházet k blízkému kontaktu při hrách.

 

S sebou

Aktovku s učením, nejméně 2 roušky uložené v sáčku, přezůvky, podepsané Čestné prohlášení (nutno hned v pondělí), které rodiče mohou stáhnout z webových stránek školy (pod tímto textem). Pokud nemají možnost si Čestné prohlášení stáhnout a vytisknout, bude předtištěný tiskopis dispozici v mezidveří hlavního vchodu do školy v pátek 22. 5. od 8:00 do 12:00

 

Hygienická opatření

V celé budově školy (u vstupu do školy, ve třídách, na chodbě, na toaletách i ve školní jídelně) jsou lahvičky s dezinfekcí, antibakteriální mýdla a papírové ručníky. Ve třídách se bude intenzivně větrat, minimálně 5 minut každou hodinu. Odpolední činnosti (ŠD) budou probíhat ve stejných třídách jako dopolední výuka. Při prvním vstupu do školy v pondělí 25. 5. a dále v případě nutnosti bude dětem měřena teplota bezdotykovým teploměrem. Žádáme rodiče, aby při nachlazení či rýmě nechali své děti doma. Při podezření na onemocnění Covid -19 máme vyhrazenou karanténní místnost.

 

Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Rodiče doprovodí děti pouze k vchodovým dveřím. Při vyzvedávání žáků zazvoní rodiče na zvonek u vchodových dveří (popř. zatelefonují příslušné vychovatelce ŠD) a vyčkají příchodu svého dítěte k hlavnímu vchodu. Pokud budou děti ze ŠD odcházet samy, sdělí rodiče tuto skutečnost vedoucí ŠJ prostřednictvím dmSoftware. Při absenci omlouvají zákonní zástupci své děti prostřednictvím dmSoftware.

 

 

V Rokytnici v O.h. 20. 5. 2020                                                                                        Mgr. Zdeněk Dušek

                                                                                                                                              ředitel ZŠ

Pravidla pro poskytování školního stravování

Čestné prohlášení

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie