Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Rokytnice v Orlických horách.

Průběh voleb se řídí Volebním řádem, vydaným Městem Rokytnice v Orlických horách  dne 7.3. 2005.

Volby tří zástupců nezletilých žáků do školské rady proběhnou v termínu 16.5. 2017 v 16:00 v aule  Základní školy Rokytnice v Orlických horách.

Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci žáků, které tímto zvu k volbám a zároveň je na základě čl. II. odst. 3 Volebního řádu vyzývám, aby předkládali svoje návrhy na kandidáty pro volbu členů školské rady (viz návratka níže).

 

25.4.2017                                                               Mgr. Zdeněk Dušek

                                                                                   ředitel školy

 

 

 

Návratku můžete do školy doručit osobně, poštou nebo naskenovanou na emailovou adresu ředitele školy. S navrhovanou osobou musí být kandidatura projednána a musí s ní souhlasit.

 

…………………………………………………………………………………

Návratka pro volební komisi

Navrhuji/kandiduji* na člena školské rady při Základní škole Rokytnice v Orlických horách

 Jméno a příjmení (popř. titul) kandidáta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum a podpis navrhovatele: ……………………………………………………………………………………………………………………

*nehodící se škrtněte

 

 

 

 

 

Zápis z voleb do Školské rady při ZŠ Rokytnice v O.h.

 

Volby do ŠR  z řad zástupců rodičů a zákonných zástupců se konaly 16.5.2017 v aule ZŠ Rokytnice v Orl.h. Volební schůze se účastnilo 7 rodičů.

Byli navrženi tito kandidáti – zákonní zástupci žáků :

Romana Bukáčková

 Zdena Hubálková

 Libor Toncr

 

Přítomní rodiče schválili volební komisi v tomto složení:

Ludmila Hamáčková

Josef Dostál

Blanka Koďousková

 

Při tajném hlasování bylo odevzdáno 7 platných volebních lístků. Do školské rady byli většinou hlasů zvoleni :

Romana Bukáčková

 Zdena Hubálková

 Libor Toncr

 

 

 

 

Zapsal: Zdeněk Dušek                    16.5.2017

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                   

 

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie