Výsledky zápisu

V průběhu dubna proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22. Stejně jako v loňském roce se z důvodu epidemické situace konal  pouze administrativně bez přímé účasti dětí. Zákonní zástupci zaregistrovali k zápisu 18 dětí. Pro jedno z nich žádali rodiče odklad školní docházky. Protože doložili všechny potřebné dokumenty, bylo jejich žádosti vyhověno. V novém školním roce tedy nastoupí do prvního ročníku naší školy pravděpodobně 17 žáků. Jejich třídní učitelkou bude Mgr. Jitka Lavrenčíková.

 

Zveřejnění podle  § 183 odst. 2,Školského zákona:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 Výsledky zápisu (zveřejněno 3. 5. 2021)

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie