Výuka od 25. 5.

Na základě zájmu rodičů z dotazníkového šetření a podle metodiky MŠMT byly vytvořeny skupiny žáků, kteří budou chodit od 25. 5. 2020 do školy. Při tvoření skupin bylo přihlédnuto k ročníku, který žák navštěvuje a zájmu o odpolední výuku (ŠD). Do školy rodiče posílají 76 dětí (celkový počet žáků na 1. stupni je 108). Tito žáci budou rozděleni do šesti skupin. První a druhá třída společně vytvoří dvě skupiny (1. skupina 13 žáků, 2. skupina 12 žáků). Početná třetí třída bude rozdělena do dvou skupin (7 + 14). Ve čtvrté a páté třídě vzniknou dvě skupiny po patnácti žácích. Odpolední výuky (ŠD) se bude účastnit 42 dětí.

Do školy budou žáci jednotlivých skupin nastupovat postupně v pětiminutových intervalech v 8:00 až v 8:25. Delší intervaly budou dodržovány i při vstupu do školní jídelny. Svačiny ze školní jídelny (včetně nápoje) si děti budou moci zakoupit přímo ve své třídě.

S konkrétním zařazením svého dítěte do skupiny, přesným časem nástupu do školy a ukončení výuky seznámí rodiče třídní učitelé pomocí systému Škola on-line (dříve Dmsoftware).

Zdeněk Dušek

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie