GIMNAZJUM nr 2 W WILKANOWIE

Partnerská škola v Polsku

SZKOLA ZROZUMIENIA - GIMNAZJUM nr 2 W WILKANOWIE

Naše partnerská polská škola má poměrně krátkou historii. V roce 1997 zničila povodeň ve Wilkanowě základní školu, v které se učilo asi 100 žáků. Po ničivé povodni se polský novinář Adam Krzeminski obrátil s prosbou o pomoc na redakci hamburského týdeníku Die Zeit, který vyhlásil peněžní sbírku, která se setkala s nezvyklým ohlasem. Bylo vybráno 1 a půl milionu marek, tato částka byla základem pro financování stavby nové školy. Vznikla architektonicky velmi zajímavá budova, všechny větší místnosti mají šestiúhelníkový půdorys a jsou k sobě „přilepeny“ tak, že vytvářejí jakousi včelí plástev. Původně měla být budova určena pro malé školáky z Wilkanowa a Miedzygorza, ale v rámci reorganizace polského školství byl původní záměr změněn a dowilkanowského gimnazja jsou sváženy školními autobusy děti z celé gminy (okresu). Do jeho obvodu patří 41 obcí a osad, nejvzdálenější jsou až 35 km od Wilkanowa. V současnosti má škola asi 250 žáků.Polské gimnazjum neodpovídá českému gymnáziu, má pouze tři ročníky a navštěvují ho všechny děti od 13 do 16 ti let.  Proto se na mezinárodní spolupráci podílejí především nejvyšší ročníky naší školy. 


10 let spolupráce s polskou školou 2005 - 2015

    Letošní rok 2015 v naší škole je spjatý i s výročím spolupráce se školou v polském Wilkanově. Prapůvodní soutěž dvou škol na lyžích se postupem času přeměnila na pravidelné setkávání žáků a pracovníků školy. Ke sportu přibyly zážitky ze společných výletů, vyučování v partnerské škole, vzájemných návštěv…

Uplynulé desetiletí jasně ukázalo životnost tohoto projektu, založeného na vzájemné blízkosti jazyka, kultury a s ní spojeného geopolitického směřování. Jsme si blízko, někteří blízcí.

Důstojné připomenutí společného výročí proběhlo v obou školách, nejprve 21. 5. 2015 ve Wilkanově, později 26. 5. v Rokytnici.

 Rozhodně nešlo jen o připomenutí historie akcí, zúčastněných a zasloužených osob, uvedená setkání měla to nejdůležitější – přesah v podobě společně aktivně stráveného času. A tak si žáci po všech těch proslovech, předávání cen, zhlédnutí shrnujícího dokumentu jednoduše společně zablbli v tělocvičně v Polsku, zaexperimentovali si s fyzikou u nás, prostě podívali se k sousedům.

Společné chvíle partnerských škol orámuje v závěru školního roku jednodenní výlet našich posledních ročníků do Wroclavi, dvoudenní školní výlet těch o rok mladších do Miedzigurza  a přijaté pozvání polských pedagogů k společné oslavě konce školního roku v Říčkách.

Doufáme, že naše příhraniční spolupráce zdaleka nekončí, že se bude i nadále rozvíjet a snad i rozšiřovat.

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie