Zápis

Slavnostní zápis do 1.ročníku se v Základní škole Rokytnice v Orlických horách konal v úterý 4.4. 2017. Mimo složitého „papírování“ a zjišťování školní zralosti byl pro děti připraven i zábavný program. Tradičně je tímto programem i celým zápisem provázelo zvířátko, v letošním roce to byl medvěd. Děti z pěveckého sboru budoucím prvňáčkům o medvědech zazpívaly a součastní prvňáčci svým mladším kolegům zatančili. Potom si děti prohlédly školu a rodiče se mezitím dozvěděli několik důležitých informací o přípravě jejich dítěte na vstup do školy.

       K zápisu se dostavilo 26 budoucích žáků, dvacet dva z Rokytnice, dva z Bartošovic a dva z Kunvaldu .  Pro dva z nich žádají jejich rodiče odložení školní docházky. V příštím školním roce by tedy mělo nastoupit do prvního ročníku 24 žáků.                                             

Zveřejnění výsledků zápisu podle školského zákona, § 183:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Žáci přijatí ke vzdělávání ve škol. r. 2017/2018

 

 

ZŠ ROK 14/2017   přijat

 

 

 

ZŠ ROK 15/2017   přijat

ZŠ ROK 16/2017   přijat

 

 

 

ZŠ ROK 17/2017   přijat

 

 

 

ZŠ ROK 18/2017   přijat

 

 

 

ZŠ ROK 19/2017   přijat

 

 

 

ZŠ ROK 20/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 21/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 22/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 24/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 25/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 26/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 27/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 28/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 29/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 30/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 31/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 32/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 33/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 34/2017  přijat

ZŠ ROK 35/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 36/2017  přijat

 

 

 

ZŠ ROK 37/2017  přijat

ZŠ ROK 38/2017  přijat

 

 

 

 

ZŠ ROK 23/2017  přijat s jednoletým odkladem

 

ZŠ ROK 39/2017  přijat s jednoletým odkladem

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.4. 2017                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Zdeněk Dušek                                                                                                                 ředitel školy

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie