Zápis

Zápis do prvního ročníku škol. r. 2020/21 

Z důvodu mimořádné situace proběhne letos zápis dětí do prvního ročníku elektronickou formou bez přímé účasti dětí ve škole. Jakmile to budeme možné, uspořádáme pro ně ve škole slavnostní shromáždění. Ale zapsané musí být podle zákona nejpozději do konce dubna.

Žádám rodiče, kteří chtějí zapsat své děti do naší školy, aby postupovali podle níže uvedeného postupu. Stahování přihlášek bude možno provádět v období od 1. 4. do 25. 4. 2020. Týká se to i rodičů, kteří v loňském roce žádali o odklad školní docházky. Rodiče, kteří chtějí žádat o odklad v letošním roce musí k přihlášce doložit doporučení lékaře a doporučení PPP nebo SPC.  

POSTUP

1. Přihlaste se na tuto webovou stránku:     

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsrokytnice/KWE001_ObecneInformace.aspx

2. Vlevo na posledním řádku klikněte na slovo Výuka - po rozbalení - klikněte na Přihláška do 1. ročníku ZŠ.

3. Vyplňte přihlášku a nezapomeňte ji odeslat.

4. Následně budete vyzváni ke stažení žádosti - vyplnění, podepsání a doručení do školy.

 

Možné způsoby doručení do školy:

1. Žádost můžete elektronicky podepsat a odeslat emailem na: reditel@zs.rokytnice.cz

2. Žádost můžete vytisknout, podepsat, naskenovat a poslat na email: reditel@zs.rokytnice.cz

3. Žádost můžete vytisknout, podepsat a poslat poštou na adresu: Základní škola, Školní 232, 517 61 Rokytnice v O. h. 

Pokud byste měli s výše uvedeným postupem nebo doručením žádosti do školy potíže, můžete problém konzultovat na tel. č. 603 464 804 (popř. emailem na reditel@zs.rokytnice.cz).

Vážení rodiče, administrativy spojené se zápisem se neobávejte. Důležité je zaregistrovat se na výše uvedených stránkách, popř. dát škole na vědomí svůj zájem o zapsání Vašeho dítěte do naší školy jiným způsobem.Tím získáme vzájemné kontakty a zápis můžeme "doladit" společně.

Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těšíme v lepších časech.

 

Zdeněk Dušek

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie