Zápis 2023

  Zápis do ZŠ Rokytnice v O.h.

      V úterý 4. 4. 2023 se konal slavnostní zápis dětí, které nastoupí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2023/24. V letošním roce byli zvířátkem zápisu koně. Žáci z pěveckého sboru s paní vychovatelkou Toncrovou budoucím prvňáčkům a jejich rodičům zazpívali a taneční kroužek vedený paní vychovatelkou Vyvlečkovou jim zatančil. Potom si děti prohlédly vyzdobenou školu. Rodiče se mezitím dozvěděli několik důležitých informací o přípravě jejich dítěte na vstup do školy. Poté i budoucí žáci předvedli svoje znalosti a schopnosti v kreslení, přednesu básniček a dalších dovednostech. Na památku si za svoje výkony budoucí prvňáci odnesli několik dárků.
     K zápisu se dostavilo 29 dětí. Pro jedno z nich žádají rodiče odložení školní docházky. 

                                                                                                          Zdeněk Dušek

 

Zveřejnění podle  § 183 odst. 2,Školského zákona:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Výsledky zápisu

 

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie
npo
eu-nextgeneration