Zápis

Zápis do prvního ročníku škol. r. 2022/23

Zápis ke  školní docházce je povinný pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte. V letošním roce proběhne zápis dětí do prvního ročníku s přímou účasti dětí ve škole.
Žádost o přijetí bude možno vyplnit i přímo při zápisu, ale doporučujeme využití možnosti vyplnění žádosti o přijetí předem doma.

Ke stažení žádosti  postupujte podle níže uvedeného pokynu. Stahování přihlášek bude možno provádět v období od 1. 4. do 12. 4. 2022. 

Zápis se týká i dětí, pro které rodiče v loňském roce žádali odklad školní docházky.

Rodiče, kteří chtějí žádat o odklad PŠD pro rok 2022/23 se musí zaregistrovat také, tito zákonní zástupci k přihlášce doloží doporučení lékaře a doporučení PPP nebo SPC.  

POSTUP

1. Přihlaste se na tuto webovou stránku:    https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsrokytnice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3427  

a dále postupujte podle pokynů

2. Vyplňte přihlášku (registraci) a odešlete ji. Na vámi zadanou emailovou adresu obdržíte zprávu, kde budete vyzváni ke stažení žádosti.

3. Žádost vyplňte, podepište a vezměte s sebou do školy. V případě potřeby vám vyplněnou přihlášku můžeme vytisknout i ve škole.

 

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu úterý 7. června 2022 v 15:00.

 

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie
unie